آزادی دو بازداشت شده شورای شهر نجف آباد
آزادی دو بازداشت شده شورای شهر نجف آباد

روز گذشته به دنبال برگزاری دادگاه دو عضو اصلی شورای شهر نجف آباد که به دلیل اتهاماتی توسط سیستم قضایی بازداشت شده بودند،  افراد مذکور با قید وثیقه آزاد شدند. البته با توجه به باز بودن پرونده تشکیل شده در این خصوص، حکم نهایی دادگاه در خصوص تبرئه و یا محکومیت این دو نفر در […]

روز گذشته به دنبال برگزاری دادگاه دو عضو اصلی شورای شهر نجف آباد که به دلیل اتهاماتی توسط سیستم قضایی بازداشت شده بودند،  افراد مذکور با قید وثیقه آزاد شدند.

البته با توجه به باز بودن پرونده تشکیل شده در این خصوص، حکم نهایی دادگاه در خصوص تبرئه و یا محکومیت این دو نفر در آینده اعلام خواهد شد.

به نظر می رسد تغییر و یا ثابت ماندن ترکیب شورای شهر دوره چهارم نجف آباد در آینده مهمترین سوال افکار عمومی پس از این اتفاقات باشد که در آینده با تصمیم مسئولان مرتبط تعیین تکلیف خواهد شد.

چهارمین شورای شهر نجف آباد ۱۳ عضو اصلی و ۵ علی البدل دارد.