ایسنا: مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: به مناسبت آغاز ماه رجب و میلاد امام محمد باقر(ع) دو نفر از خیرین شهرستان نجف آباد با حضور در زندان و ارائه کمک 67 میلیون تومانی زمینه آزادی یازده زندانی جرایم غیر عمد را از زندان نجف آباد فراهم کردند.

آزادی ۱۱ زندانی جرایم غیر عمد از زندان نجف آباد

ایسنا: مدیر کل زندان های استان اصفهان گفت: به مناسبت آغاز ماه رجب و میلاد امام محمد باقر(ع) دو نفر از خیرین شهرستان نجف آباد با حضور در زندان و ارائه کمک ۶۷ میلیون تومانی زمینه آزادی یازده زندانی جرایم غیر عمد را از زندان نجف آباد فراهم کردند.

اسداله گرجی زاده اضافه کرد: مجموع بدهی این زندانیان حدود صد میلیون تومان بود که پس از گفت و گو با شاکیان و اخذ رضایت، با پرداخت مبلغی کمتر از اصل بدهی، امکان آزادی این محکومان فراهم شد.

(تصویر، آرشیوی است)

آزادی زندانیان آزادی ۱۱ زندانی جرایم غیر عمد از زندان نجف آباد آزادی ۱۱ زندانی جرایم غیر عمد از زندان نجف آباد               300x200

آزادی زندانیان

آزادی ۱۱ زندانی جرایم غیر عمد از زندان نجف آباد