مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان نجف آبادگفت: 28 زندانی جرایم غیرعمد زندان نجف آباد طی یک سال گذشته با کمک خیرین و حمایت مسئولان قضایی آزاد شدند.

آزادی ۲۸زندانی نجف آباد در یک سال

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان نجف آبادگفت: ۲۸ زندانی جرایم غیرعمد زندان نجف آباد طی یک سال گذشته با کمک خیرین و حمایت مسئولان قضایی آزاد شدند.

شبستان: محمدرضا انصاری گفت: ۲۰۰ خانواده از زندانیان نجف آباد را با اقداماتی مانند عرضه پوشاک و مواد غذایی تحت پوشش داریم.

انصاری اضافه کرد: ایجاد بستر اشتغال پایدار برای زندانیان در مقطع پس از آزادی، از دیگر فعالیت های انجمن محسوب می شود.

وی گفت: بخشی از زندانیان به دلیل داشتن بدهی محکوم شده اند که این موضوع خانواده های آن ها را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.

آزادی زندانیان آزادی ۲۸زندانی نجف آباد در یک سال آزادی ۲۸زندانی نجف آباد در یک سال               300x200

آزادی زندانیان

آزادی ۲۸زندانی نجف آباد در یک سال