به دستور مقام قضایی شهرستان نجف آباد، فیلم مربوط به آزار یک دختر نوجوان توسط فرد موتور سوار، منتشر می شود تا شهروندان در صورت شناسایی این فرد یا مشاهده موارد مشابه، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

آزار دختر نوجوان در نجف آباد+فیلم

به دستور مقام قضایی شهرستان نجف آباد، فیلم مربوط به آزار یک دختر نوجوان توسط فرد موتور سوار، منتشر می شود تا شهروندان در صورت شناسایی این فرد یا مشاهده موارد مشابه، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

این اتفاق حوالی ساعت ۲عصر ۸ آذر۹۹ در یکی از فرعی های خیابان صفا در نجف آباد، روی داده است.

منبع: کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار» به نشانی  https://t.me/shahrenajafabad

بد حجابی آزار دختر نوجوان در نجف آباد+فیلم آزار دختر نوجوان در نجف آباد+فیلم 409344 191 300x209

بد حجابی

آزار دختر نوجوان در نجف آباد+فیلم