آزمون علمی آموزگاران ابتدایی
آزمون علمی آموزگاران ابتدایی

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد جشنواره علمی مهارتی آموزگاران ابتدایی به صورت هماهنگ برگزار گردید. این آزمون برای همه ۱۲۰۰ نفر آموزگار ابتدایی مرحله اوّل اجباری و انفرادی بوده و منتخبین این مرحله برای مرحله دوم به صورت تیمی و مهارتی شرکت می کنند و بالاترین امتیازها به مرحله استانی […]

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد جشنواره علمی مهارتی آموزگاران ابتدایی به صورت هماهنگ برگزار گردید. این آزمون برای همه ۱۲۰۰ نفر آموزگار ابتدایی مرحله اوّل اجباری و انفرادی بوده و منتخبین این مرحله برای مرحله دوم به صورت تیمی و مهارتی شرکت می کنند و بالاترین امتیازها به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.