آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+تصاویر
آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+تصاویر
اینجا در آسایشگاه توانبخشی و اعصاب و روان جانبازان شهید رجایی نجف آباد فشنگ ها 20 سال است که آرام شده اند اما گاهی هنوز تیر می کشند، روی شقیقه ، زانو، کمر، آرنج... چه مقاومتی دارند زخم های کهنه ای که این همه سال تازه مانده اند.

آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+تصاویر

اینجا در آسایشگاه توانبخشی و اعصاب و روان جانبازان شهید رجایی نجف آباد فشنگ ها ۲۰ سال است که آرام شده اند اما گاهی هنوز تیر می کشند، روی شقیقه ، زانو، کمر، آرنج… چه مقاومتی دارند زخم های کهنه ای که این همه سال تازه مانده اند.

برنا:داستان تلخ جنگ ادامه دارد. اما دیگر تمرکزی در ثبت وقایع تاریخی آن نیست.بعد از پایان جنگ، داستان بخش بخش شده و هر که یادگاری از جنگ در وجودش دارد. به تصویر کشیدن بخشی از آن غم زیادی بر وجود آدم ها می نشاند در عکس هایی که از جانبازان اعصاب و روان و آسیب نخاعی می ماند جنگ تکه تکه شده اما افسوس که تکه های این داستان دارند گم می شوند.

تصاویر از:سجاد اصلانی

آسایشگاه جانبازان شهید رجایی نجف آباد

آسایشگاه جانبازان شهید رجایی نجف آباد

آسایشگاه جانبازان در نجف آباد+تصاویر