معاون فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد گفت: به دنبال آزادسازی صورت گرفته در تقاطع خیابان های شریعتی، ریاضی و مطهری، به زودی عملیات آسفالت ریزی در این نقطه پرتردد که به یکی از گره های کور ترافیک شهر تبدیل شده، آغاز خواهد شد.

آسفالت گره ترافیکی نجف آباد

معاون فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد گفت: به دنبال آزادسازی صورت گرفته در تقاطع خیابان های شریعتی، ریاضی و مطهری، به زودی عملیات آسفالت ریزی در این نقطه پرتردد که به یکی از گره های کور ترافیک شهر تبدیل شده، آغاز خواهد شد.

مهدی فاضل با اشاره به اجرای یک راست گرد از سمت خیابان ریاضی به مطهری با توجه به تکمیل عقب نشینی دیوار ساختمان جدید هلال احمر گفت: با توجه به تخریب ساختمان سابق بانک انصار در این نقطه و زیرسازی صورت گرفته، با اجرای آسفالت و نصب نیوجرسی امکان بازگشت خودروها از خیابان مطهری به شریعتی در این نقطه فراهم خواهد شد.

فاضل از ارائه طرح هایی به شورای ترافیک شهرستان برای حل اساسی تر مشکل ترافیک در این نقطه با استفاده از تجربه موفق چپ گرد تقاطع شیخ بهایی و ۱۷ شهریور سخن گفت و ادامه داد: در این نقطه نیز اصلاحات هندسی به صورت موقت با نصب نیوجرسی عملیاتی خواهد شد و در صورت عدم بروز مشکل خاصی در آینده نزدیک این کار با جدول گذاری تکمیل می گردد.

خودروهایی که از باند جنوبی خیابان شریعتی بعد از تقاطع رجایی (رضایی) در این مسیر حرکت می کنند، برای بازگشت به باند شمالی شریعتی مجبور بودند تا بعد از محدوده کلانتری۱۲ حرکت کنند ولی با اجرای این تقاطع ضمن حل این مشکل، از بار ترافیکی خیابان مطهری و محدوده فرمانداری کاسته خواهد شد.

مهدی فاضل آسفالت گره ترافیکی نجف آباد آسفالت گره ترافیکی نجف آباد                   300x200

مهدی فاضل

آسفالت گره ترافیکی نجف آباد