آسیاب های نجف آباد
آسیاب های نجف آباد
فضل الله خلیلی از پژوهشگران تاریخ معاصر نجف آباد، در کتاب «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» که توسط انتشارات مهر زهرا منتشر شده، مهم ترین آسیاب های آبی نجف آباد در دوران قاجار و ماقبل آن را چنین برشمرده است.

آسیاب های نجف آباد

فضل الله خلیلی از پژوهشگران تاریخ معاصر نجف آباد، در کتاب «مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد» که توسط انتشارات مهر زهرا منتشر شده، مهم ترین آسیاب های آبی نجف آباد در دوران قاجار و ماقبل آن را چنین برشمرده است.

۱- آسیاب یاور (فتحعلی خان فتحی): اولین آسیاب نجف آباد که بر روی آب ورودی ۱۷رشته قنات در محل هفت لتی ساخته شده بود. این آسیاب که در امیرآباد واقع شده بود به دلیل ورود آب فراوان و ظرفیت زیاد، شهرت عام داشت و روزانه۲۴۰ من گندم را آسیاب می کرد.

۲- آسیاب حاج علی عسکر: در محل فعلی موسسه آموزش عالی نجف آباد بر روی جوی باغ شاه ساخته شده بود.

۳- آسیاب کاریز صندل (بره ای): این آسیاب بر روی قنات صندل در شمال غربی نجف آباد در مسیر بلوارجمهوری ساخته شده بود.

۴- آسیاب شیربچه: در انتهای شرقی خیابان دکتر شریعتی بر روی قنات شیر بچه بنا شده بود.

۵- آسیاب شیرخانه: بر روی قنات خارون و در ضلع شمال غربی چهارراه مسجد امیر المومنین بنا شده بود.

۶- آسیاب سید ابراهیم آیتی: بر روی جوی خیابان امام در کنار مسجد جامع ساخته شده بود.

در حال حاضر، اثر قابل توجهی از این آسیاب ها بر جای نمانده است.آبان ۹۳ و در زمان اجرای شبکه فاضلاب نجف آباد در محدوده بلوار ولیعصر و چهار راه مسجد امیر المومنین، بخشی از سازه آسیاب قاجاری «شیرخانه» و سنگ قبر نصب شده بر روی آن که قدمتش به ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال قبل بر می گردد، کشف شد.

آذر همان سال، خبرگزاری ایسنا در خبری از مدفون شدن این اثر تاریخی در ادامه عملیات اجرای شبکه فاضلاب خبر داد.

 

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد

آثار باقیمانده از آسیاب شیرخانه نجف آباد در ضلع شمالی چهار راه مسجد امیر المومنین

آثار باقیمانده از آسیاب شیرخانه نجف آباد در ضلع شمالی چهار راه مسجد امیر المومنین

آثار باقیمانده از آسیاب شیرخانه نجف آباد در ضلع شمالی چهار راه مسجد امیر المومنین

آثار باقیمانده از آسیاب شیرخانه نجف آباد در ضلع شمالی چهار راه مسجد امیر المومنین

آسیاب های نجف آباد