در جلسه عصر جمعه ۲۱ شهریور۹۹ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد، بازگشایی رسمی تمامی مدارس شهرستان با یک هفته تاخیر نسبت به بسیاری از نقاط کشور، مورد تصویب قرار گرفت.

آغاز رسمی درس و مشق کرونایی در نجف آباد

در جلسه عصر جمعه ۲۱ شهریور۹۹ مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد، بازگشایی رسمی تمامی مدارس شهرستان با یک هفته تاخیر نسبت به بسیاری از نقاط کشور، مورد تصویب قرار گرفت.

طی این جلسه ضمن تاکید بر اجباری نبودن حضور دانش آموزان در کلاس های درس، تمامی مدارس ملزم شدند آموزش های خود را به دو شکل حضوری و غیرحضوری ارائه کرده و ضمن تقسیم بندی دانش آموزان به دو یا سه گروه، تمامی شیوه نامه های بهداشتی را در مدرسه رعایت کنند.

هم چنین قرار شده ساعت تدریس های حضوری کاهش و به آموزش های مجازی اضافه شود و مدیران مدارس در کم ترین زمان ممکن، گروه بندی و نحوه حضور دانش آموزان را به اولیا اطلاع رسانی کنند.

از والدین هم خواسته شده قبل از دریافت برنامه حضور فرزندان شان در مدرسه، از اعزام آن ها خودداری کنند.

در یک هفته تاخیری که برای بازگشایی مدارس نجف آباد ایجاد شد، دو اتفاق مهم افتاد. اولی حذف گرفتن رضایت نامه از والدین بود و دومی اختیاری شدن حضور دانش آموزان.

با وجود تعطیلی بیشتر مدارس شهرستان در یک هفته اخیر، از گوشه و کنار خبر می رسد که برخی مدارس غیردولتی، این ابلاغ را رعایت نکرده و یک هفته از بقیه جلوتر هستند.

جلسه بازگشایی مدارس نجف آباد آغاز رسمی درس و مشق کرونایی در نجف آباد آغاز رسمی درس و مشق کرونایی در نجف آباد               1 300x140

جلسه بازگشایی مدارس نجف آباد

آغاز رسمی درس و مشق کرونایی در نجف آباد