آغاز فعالیت گروه «همیار نوجوان سلامت روان» در نجف آباد
آغاز فعالیت گروه «همیار نوجوان سلامت روان» در نجف آباد
روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور: گروه همیار بانوان مهرآفرین شهرستان نجف آباد، به طور رسمی فعالیت خود را با قشر نوجوان آغاز کرد.

آغاز فعالیت گروه «همیار نوجوان سلامت روان» در نجف آباد

روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور: گروه همیار بانوان مهرآفرین شهرستان نجف آباد، به طور رسمی فعالیت خود را با قشر نوجوان آغاز کرد.

علیرضا قناعتکار رئیس اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد، هدف این گروه را افزایش توانمندی اقشار مختلف جامعه در راستای افزایش سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: باور ما بر این است که با افزایش مشارکت جویی و احترام به خرد جمعی و رویکرد تسهیل گرایانه می‌توانیم در ارتقای سطح کیفیت زندگی اقشار جامعه تاثیرگذار باشیم.

قناعتکار افزود: در همین راستا با هدف مشارکت دادن نوجوانان در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سلامت روان اجتماعی، گروه همیار نوجوانان به همت گروه همیار بانوان مهرآفرین شهرستان نجف آباد تشکیل شد.

علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی نجف آباد

علیرضا قناعتکار رییس بهزیستی نجف آباد

آغاز فعالیت گروه «همیار نوجوان سلامت روان» در نجف آباد