مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان ISKF در بخش دختران از امروز در دانشگاه آزاد نجف‌آباد آغاز شد. در این مسابقات ۲۵۰ کاراته‌کا خواهر رده سنی زیر ۲۱ سال در قالب ۱۲ تیم، دو روز در سالن پوریای ولی دانشگاه آزاد نجف‌آباد با هم رقابت می‌کنند.

مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان ISKF در بخش دختران از امروز در دانشگاه آزاد نجف‌آباد آغاز شد.
در این مسابقات ۲۵۰ کاراته‌کا خواهر رده سنی زیر ۲۱ سال در قالب ۱۲ تیم، دو روز در سالن پوریای ولی دانشگاه آزاد نجف‌آباد با هم رقابت می‌کنند.