روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد: طراوت کارشناس مسئول تربیت بدنی این اداره گفت: با توجه به تبعات و آثار منفی اضافه وزن و چاقی بر سلامت و آمار نه چندان خوشایند چاقی در میان دانش‌آموزان شهرستان، اجرای طرح کوچ از اول مهر در مدارس شروع شده است.

آغاز «کوچ» در مدارس نجف آباد

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد: طراوت کارشناس مسئول تربیت بدنی این اداره گفت: با توجه به تبعات و آثار منفی اضافه وزن و چاقی بر سلامت و آمار نه چندان خوشایند چاقی در میان دانش‌آموزان شهرستان، اجرای طرح کوچ از اول مهر در مدارس شروع شده است.

در اجرای این طرح، با اندازه‌گیری قد، وزن، محاسبه شاخص توده بدنی، ارائه مشاوره، توصیه‌های تغذیه‌ای و فعالیت بدنی مستمر، تلاش می‌شود تا سلامت دانش‌آموزان ارتقاء یابد.

طراوت اظهار کرد: چاقی و اضافه وزن به عنوان یکی از معضلات جامعه فعلی می‌تواند کشور را در آینده و در زمینه‌های مختلف دچار مشکل کند و به همین دلیل آموزش و پرورش به عنوان مسئول و متولی تربیت همه جانبه نسل آینده، پروژه کوچ را به مرحله اجرا درآورده است.

طراوت کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش نجف آباد آغاز «کوچ» در مدارس نجف آباد آغاز «کوچ» در مدارس نجف آباد            300x199

طراوت کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش نجف آباد

آغاز «کوچ» در مدارس نجف آباد