هشت سال است که نمایشگر پایش کیفی آلودگی هوا در چهارراه شهرداری این شهرستان قد علم کرده است، چند سالی به صورت نه چندان فعال میزان آلاینده های شهر را نشان می داد و اکنون بعد از گذشت چندین سال این نمایشگر کاملا خاموش است.

آلودگی تابلوی سنجش آلودگی نجف آباد

هشت سال است که نمایشگر پایش کیفی آلودگی هوا در چهارراه شهرداری این شهرستان قد علم کرده است، چند سالی به صورت نه چندان فعال میزان آلاینده های شهر را نشان می داد و اکنون بعد از گذشت چندین سال این نمایشگر کاملا خاموش است.

ایمنا: محمد محمدی، رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد گفت: سه سال است که نمایشگر پایش آلودگی هوای نجف آباد به دلیل مشکلات فنی و مالی خاموش است، البته این موضوع به معنای سنجیده نشدن میزان آلاینده ها در هوای نجف آباد نیست، زیرا ایستگاه سنجش آلودگی هوا که در نزدیکی نمایشگر بوده به صورت شبانه روزی در حال پایش است.

وی افزود: تمام اطلاعات مربوط به آلودگی هوای نجف آباد بعد از دریافت توسط ایستگاه سنجش به اداره کل استان اصفهان ارسال و در برنامه ای که به همین منظور و با نام سامانه پایش کیفی هوای کشور برای تلفن همراه طراحی شده است به صورت آنلاین قابل مشاهده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نجف آباد تصریح کرد: ایستگاه پایش آلودگی هوای نجف آباد در سال ۸۹  با خرید نرم‌افزارها، ساخت اتاقک ویژه و نصب تابلوی اطلاع‌رسانی حدود ۲۰۰ میلیون تومان هزینه در برداشته است، اما متاسفانه امروز از وجود این نمایشگر محروم هستیم.

استان اصفهان ۱۳ ایستگاه سنجش دارد که شامل شش نمایشگر در شهرهای اصفهان، شاهین شهر، نجف آباد و زرین شهر است و از شش نمایشگر موجود تنها دو نمایشگر در اصفهان و یک نمایشگر در شاهین شهر فعال است.

آلودگی هوا در نجف آباد آلودگی تابلوی سنجش آلودگی نجف آباد آلودگی تابلوی سنجش آلودگی نجف آباد                   300x225

آلودگی هوا در نجف آباد

آلودگی تابلوی سنجش آلودگی نجف آباد