متاسفانه دولت و بعضا برخی مدیران ارشد دیوان محاسبات به حقوق های نجومی آلوده هستند و علیرغم تأکید چند باره مقام معظم رهبری دولتی ها هیچ اقدامی انجام ندادند.

آلودگی دولت به حقوق های نجومی

متاسفانه دولت و بعضا برخی مدیران ارشد دیوان محاسبات به حقوق های نجومی آلوده هستند و علیرغم تأکید چند باره مقام معظم رهبری دولتی ها هیچ اقدامی انجام ندادند.

ایلام بیدار: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص آخرین وضعیت بازگشت حقوق های نجومی به بیت المال گفت: این موضوع دیگر تمام شده و اصلا جای سوال ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که «شما پیش از این گفته بودید کل مبلغ حقوق های نجومی ۲۳ میلیارد تومان بوده و۱۰ میلیارد آن بازگشت داده شده، تکلیف مابقی پول چه می شود؟» با حالتی تمسخر آمیز گفته است: این موضوع الان در سطح رسانه ها مطرح نیست و در سکوت خبری بسر می برد و نیاز دوباره به رسانه ای کردن آن نیست.

ابوالفضل ابوترابی در واکنش به این اظهارات گفت: حقوق های نجومی باعث سلب اعتماد عمومی و ناعدالتی اجتماعی شد. اما مهمتر از بحث مبالغ حقوق های نجومی،ضربه و هدر رفت سرمایه اجتماعی بوده که  به دلیل اختلاس و حقوق های نجومی رخ داده است.

وی افزود: دولت در انجام وظیفه خود در قبال ارسال گزارش حقوق نجومی به قوه قضاییه عمل نکرد و دیوان محاسبات هم کوتاهی کرد؛ اما پرونده همچنان در قوه قضاییه در حال بررسی است.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

آلودگی دولت به حقوق های نجومی