آماده باش برای چاپ بنر «شعار سال»
آماده باش برای چاپ بنر «شعار سال»

مهم ترین و شاید تنها ترین کاری که برخی ادارات دولتی در مسیر تحقق شعار سال انجام می دهند، چاپ بنر در همان روز یا حتی ساعات اولیه اعلام شعار است. به همین منظور، مجموعه های چاپ کننده بنر در اولین ساعات سال جدید آماده باش هستند تا به محض اعلام شعار، آن را در جای […]

مهم ترین و شاید تنها ترین کاری که برخی ادارات دولتی در مسیر تحقق شعار سال انجام می دهند، چاپ بنر در همان روز یا حتی ساعات اولیه اعلام شعار است.

به همین منظور، مجموعه های چاپ کننده بنر در اولین ساعات سال جدید آماده باش هستند تا به محض اعلام شعار، آن را در جای خالی در نظر گرفته شده گذاشته و بنرهای ساخت چین را به اسم ارگان های مختلف چاپ کنند.

البته برخی کارهای بیشتری همچون برگزاری همایش و سخنرانی هم در این خصوص انجام می دهند.

این امر در حالی است که رهبری بارها و به صراحت از این رویه انتقاد کرده اند. باید منتظر ماند و دید که امسال چراغ اول را کدام ارگان روشن خواهد کرد.