آماده سازی ۵۸هکتار از اراضی ملی نجف آباد
آماده سازی ۵۸هکتار از اراضی ملی نجف آباد
راه و شهرسازی: رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: تهیه طرح آماده سازی اراضی ملی به مساحت ۵۸ هکتار در شهر های دهق، علویجه و محدوده منفصل این دو شهر در قالب سه قرارداد به تصویب کمیسیون ماده پنج استان رسید.

آماده سازی ۵۸هکتار از اراضی ملی نجف آباد

راه و شهرسازی: رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: تهیه طرح آماده سازی اراضی ملی به مساحت ۵۸ هکتار در شهر های دهق، علویجه و محدوده منفصل این دو شهر در قالب سه قرارداد به تصویب کمیسیون ماده پنج استان رسید.

مرتضی فولادی گفت: تهیه طرح آماده سازی اراضی ملی در شهرهای دهق، علویجه و محدوده منفصل این دو شهر در قالب سه قرارداد طرح آماده سازی شامل ۱۴ هکتاری علویجه، چهار هکتاری دهق و ۴۰ هکتاری سایت اداری به تصویب رسیده است.

فولادی افزود: با توجه به تقاضای دستگاه‌های دولتی جهت دریافت زمین، تهیه طرح ۴۰ هکتاری سایت اداری مهردشت بسیار حائز اهمیت به نظر می رسید همچنین این طرح شامل قطعات اداری، تجاری و رفاهی بوده که مراحل تهیه فاز دوم آماده سازی آن در جریان است.

وی بیان داشت: با تصویب ۱۴ هکتار طرح آماده‌سازی اراضی مسکونی خدماتی و تجاری در شهر علویجه، ۲۹۰ قطعه زمین مسکونی به مساحت بیش از ۶۰ هزار مترمربع به ظرفیت بانک زمین شهر علویجه افزوده شد.

فولادی گفت: این طرح با تامین سایر اراضی خدماتی مورد نیاز و با لحاظ یک قطعه زمین ۲۷ هزار متر مربعی که از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان اصفهان جهت احداث اردوگاه دانش آموزی غرب استان بوده به تصویب رسید که مراحل طراحی و آماده سازی از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان در حال انجام است.

مرتضی فولادی رییس راه و شهرسازی نجف آباد

مرتضی فولادی رییس راه و شهرسازی نجف آباد

آماده سازی ۵۸هکتار از اراضی ملی نجف آباد