با توجه به ارزان و سبک بودن این نوع دوچرخه، دانشگاه آماده ساخت و تولید این دوچرخه الکتریکی است اما ارگان ها و سازمان ها باید حمایت کنند.

آمادگی دانشگاه آزاد نجف آباد برای ساخت دوچرخه برقی

با توجه به ارزان و سبک بودن این نوع دوچرخه، دانشگاه آماده ساخت و تولید این دوچرخه الکتریکی است اما ارگان ها و سازمان ها باید حمایت کنند.

ایمنا: مهران مجلسی  با بیان اینکه طراحی و ساخت دوچرخه الکتریکی از سال گذشته در این دانشگاه کلید خورد، اظهار داشت: توان موتور الکتریکی ۲۵۰ وات، سرعت ۳۰ کیلومتری در شیب صفر و ۷۰کیلومتر طی مسافت با یک بار شارژ کامل از جمله امتیازات این دوچرخه الکتریکی است.

مجلسی ادامه داد: دانشگاه ۱۰ مرکز تحقیقاتی دارد که سه مرکز آن  وابسته به دانشکده فنی و مهندسی و محیط زیست دانشگاه هستند.

 طراحی و ساخت سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی خورشیدی در ساختمان ها، تولید برق و رفع اتلاف انرژی در واحدهای صنعتی، تولید سوخت‌های زیستی، خودروهای هیبردی و کاهش مصرف آب در برج های خنک کننده از جمله طرح های عملیاتی شده در راستای هدف هوای پاک هستند.

مهران مجلسی آمادگی دانشگاه آزاد نجف آباد برای ساخت دوچرخه برقی آمادگی دانشگاه آزاد نجف آباد برای ساخت دوچرخه برقی            300x200

مهران مجلسی

آمادگی دانشگاه آزاد نجف آباد برای ساخت دوچرخه برقی