آموزش مدیریت برق به کارمندان زن نجف آباد
آموزش مدیریت برق به کارمندان زن نجف آباد

مجید مشفقی رئیس اداره برق نجف آباد: به همت این اداره با هماهنگی فرمانداری ویژه شهرستان نجف‌آباد و شرکت توزیع برق استان اصفهان روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه همایش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان ادارات شهرستان نجف‌آباد برگزار می‌شود. وی افزود: این همایش با هدف آگاه‌سازی بانوان به عنوان الگوهای جامعه و خانواده‌ها و در […]

مجید مشفقی رئیس اداره برق نجف آباد: به همت این اداره با هماهنگی فرمانداری ویژه شهرستان نجف‌آباد و شرکت توزیع برق استان اصفهان روز چهارشنبه چهارم شهریور ماه همایش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان ادارات شهرستان نجف‌آباد برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش با هدف آگاه‌سازی بانوان به عنوان الگوهای جامعه و خانواده‌ها و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اصلاح الگوی مصرف و با حضور احمد یزدی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر برگزار می‌شود.

گفتنی است محل برگزاری این همایش سالن اجتماعات دانشکده فنی و حرفه‌ای سمیه برگزار می‌شود.

منبع:فارس