کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: حاج یدالله سیروس مرد میان سال نجف آبادی که حوالی بنیاد شهید قدیم نجف آباد مغازه تعمیر سماور و ساخت لوله بخاری دارد، در سال های گذشته همیشه به مناسبت نیمه شعبان المان های متفاوتی را ساخته و نزدیک مغازه اش رونمایی می کرد.

آواز خواندن پیرمرد هنرمند نجف آبادی+فیلم

کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: حاج یدالله سیروس مرد میان سال نجف آبادی که حوالی بنیاد شهید قدیم نجف آباد مغازه تعمیر سماور و ساخت لوله بخاری دارد، در سال های گذشته همیشه به مناسبت نیمه شعبان المان های متفاوتی را ساخته و نزدیک مغازه اش رونمایی می کرد.

مثل شیر، لک لک، مار، عقرب، اسب، پیکره سه متری انسان. البته چون مسئول و دستگاه خاصی به او توجه نکرده، این کارش تقریبا فراموش شده. او با این آواز نشان می دهد در دیگر عرصه ها هم هنرمند است.

به نظر بد نیست بچه های شهرداری که هر سال زحمات زیادی برای المان های نوروزی می کشند، به این بنده خدا هم سری زده و اگر شد برخی المان هایش را در گوشه ای از شهر نصب کنند. این طور آدم ها را باید رفت سراغ شان، خودشان با اطلاعیه و فراخوان جایی نمی آیند.

یدالله سیروس

یدالله سیروس

آواز خواندن پیرمرد هنرمند نجف آبادی+فیلم