آیین شب هنر و شعر عاشورای
آیین شب هنر و شعر عاشورای

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیین شب هنر و شعر عاشورایی با حضور بیش از ۲۵ شاعر از شهرستانهای تیران و کرون، خمینی شهر، نجف آباد و اصفهان در تیران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آیین شب هنر و شعر عاشورایی با حضور بیش از ۲۵ شاعر از شهرستانهای تیران و کرون، خمینی شهر، نجف آباد و اصفهان در تیران برگزار شد.