خبرگزاری صدا و سیما:سردار رحیم صفوی  افزود: مرحوم محمد علی ابوترابی از ماه های اول دفاع مقدس در جبهه ها حضور یافت و نخستین پزشکی بود که اورژانس را در منطقه های جنگی راه اندازی کرد. وی گفت: در سالهای دفاع مقدس نه تنها خودش بلکه تعدادی از پزشگان داوطلب را برای راه اندازی و […]

خبرگزاری صدا و سیما:سردار رحیم صفوی  افزود: مرحوم محمد علی ابوترابی از ماه های اول دفاع مقدس در جبهه ها حضور یافت و نخستین پزشکی بود که اورژانس را در منطقه های جنگی راه اندازی کرد.

وی گفت: در سالهای دفاع مقدس نه تنها خودش بلکه تعدادی از پزشگان داوطلب را برای راه اندازی و تجهیز اورژانس ها و بیمارستان به جبهه برد.

مشاور عالی مقام معظم رهبری تصریح کرد: مرحوم ابوترابی در دوران هشت سال دفاع مقدس امدادگرانی بی شماری را آموزش داد و برای حضور در بهداری های مستقر درجبهه ها ساماندهی کرد.
سردار صفوی افزود:مرحوم ابوترابی پس از سال های دفاع مقدس هم در بیمارستان های مختلف منشاء خیر و برکت و کمک به محرومان و مستضعفان بود.

سردار صفوی افزود: این پزشک برجسته در اندیشه، تفکر، اخلاق، رفتار و عملکرد شخصیتی مثال زدنی داشت و می تواند به عنوان الگوی پزشگان حال و آینده مطرح شود.