خانه ملت: عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره سفر برخی از اعضای این کمیسیون به کره جنوبی گفت: برخی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای آشنایی با نحوه نگهداری زندانیان در زندان و تکنولوژی‌های مورد استفاده در کره جنوبی به این کشور سفر می‌کنند. ابوالفضل ابوترابی گفت: هفته اخیر برخی اعضای […]

خانه ملت: عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره سفر برخی از اعضای این کمیسیون به کره جنوبی گفت: برخی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای آشنایی با نحوه نگهداری زندانیان در زندان و تکنولوژی‌های مورد استفاده در کره جنوبی به این کشور سفر می‌کنند.

ابوالفضل ابوترابی گفت: هفته اخیر برخی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای آشنایی با نحوه نگهداری زندانیان در زندان و تکنولوژی‌های مورد استفاده در کره جنوبی برای ساماندهی پرونده‌های قضایی به این کشور سفر می‌کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشور کره جنوبی با استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی صرفه‌جویی زیادی در هزینه‌های قضایی و حقوقی خود داشته که با استفاده از این دانش در کشور می‌توان میزان ورودی به زندان را کاهش داد و بودجه مصروف در این زمینه را صرف اقدامات پیشگیرانه کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در ادامه این دیدار درباره زندانیان ایرانی بازداشت یا زندانی شده در زندان‌های کره جنوبی مباحثی در میان گذاشته‌خواهد شد اما رسیدگی خاصی در این خصوص صورت نمی‌پذیرد.