ابوترابی خبر داد: حمایت از سوی مدارس و والدین در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
ابوترابی خبر داد: حمایت از سوی مدارس و والدین در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مواردی از جمله حمایت از سوی مدارس ، حکومت ، والدین برای این قشر در نظر گرفته شده است تا شاهد کاهش مشکلات و وجود حقوق جامع برای آنها باشیم. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی […]

خبرگزاری تسنیم: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مواردی از جمله حمایت از سوی مدارس ، حکومت ، والدین برای این قشر در نظر گرفته شده است تا شاهد کاهش مشکلات و وجود حقوق جامع برای آنها باشیم.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،در خصوص لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اظهار داشت: ما در کشورمان بحث و قانونی در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان نداشتیم ولی در این لایحه وظایف حکومت، والدین و مدارس مطرح شده است.

وی ادامه داد: تا به امروز حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نداشتیم که این خود ضررهایی را به دنبال داشت که اکنون حمایت از کودکان و نوجوان در کمسیون قضایی در حال بررسی است که باید بگوییم که خانواده ها ، اینجو‌ها و کمک از سوی نهادها مطرح شده است که کلیات این لایحه باعث می‌شود که حقوق جامع‌ای برای کودکان و نوجوانان به وجود آورد.

*کاهش بزهکاری با تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوان 

علی جلیلیان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  نیز در این راستا اظهار داشت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان فایده و سود و امکاناتی را به دنبال دارد چرا که هر حمایتی در جامعه باعث منافع و کاهش مشکلات می‌شود .

وی با بیان اینکه این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است، افزود: در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان حمایتی برای کودکان رها شده در سطح شهر و کاهش بزهکاری و حمایت از کودکان بی‌پناه را مطرح کرده است که باید بگویم که کودکانی که در سطح شهر رها شده اگر حمایتی برایشان صورت نگیرد اقدامات خلاف انجام داده که باید این امر ساماندهی شود.

این عضو کمسیون حقوقی و قضای مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوان باعث می‌شود که ما شاهد حقوقی برای کودکان و نوجوانان بوده و از مشکلات کاسته شده و دیگر کودکان بزه و رها شده در سطح شهر را شاهد نباشیم.

جلیلیان افزود: امیدواریم با تصویب این طرح مسائل و مشکلات کودکان و نوجوان کاهش یابد.