ابوترابی خبر داد: پاسخ وزیر در خصوص علت کمبود قاضی تهران
ابوترابی خبر داد: پاسخ وزیر در خصوص علت کمبود قاضی تهران

تهران – ایرنا – نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر دادگستری در مورد کمبود قضات در استان تهران و کمبود فضای اداری به نمایندگان پاسخ داد. ˈابوالفضل ابوترابیˈ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه وزیر […]

تهران – ایرنا – نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر دادگستری در مورد کمبود قضات در استان تهران و کمبود فضای اداری به نمایندگان پاسخ داد.

ˈابوالفضل ابوترابیˈ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه وزیر دادگستری و معاونان وی برای پاسخ به سوال ˈفرهاد بشیریˈ نماینده پاکدشت حضور یافتند.

وی افزود: سوال بشیری در مورد کمبود قضات در استان تهران و کمبود فضای اداری و همچنین کمبود تعداد کارمندان قوه قضاییه در کل کشور و شهر پاکدشت بود که در این جلسه آقای محمودی معاون قوه قضاییه بیان کرد که ما برای تقویت بخش های مختلف نیاز به حمایت مجلس در بودجه ۹۳ داریم.

وی افزود: همچنین طرح معافیت پرداخت هزینه دادرسی توسط مددجویان کمیته امداد نیز در این جلسه تصویب شد.

ˈعلی جلیلیانˈ نماینده اسلام آباد غرب و عضو دیگر این کمیسیون گفت که بشیری از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشد.