ایمنا: گروه آوازی مولا به رهبری استاد سعید شمس در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس خود با همکاری تعدادی از نفرات ارکستر ملی اصفهان قطعاتی ماندگار در مورد ایران و شهدا را در بنای تاریخی هفت برج خارون و سالن مجلل شهروند نجف آباد اجرا کرد.

اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر

ایمنا: گروه آوازی مولا به رهبری استاد سعید شمس در آستانه بیستمین سالگرد تأسیس خود با همکاری تعدادی از نفرات ارکستر ملی اصفهان قطعاتی ماندگار در مورد ایران و شهدا را در بنای تاریخی هفت برج خارون و سالن مجلل شهروند نجف آباد اجرا کرد.

این قطعات، ترکیبی از ساخته‌های استاد مجید انتظامی، بابک زرین، روح الله خالقی و نغمه‌های قدیمی ایرانی است که با حضور خوانندگانی از ۱۰ دهه سنی (متولدین سال ۱۳۰۸ – ۱۳۹۰) در شهر نجف آباد به اجرا در آمد. این قطعات با تنظیم مجدد استاد علیرضا عارف مهر در سبک‌های موسیقی کلاسیک و سنتی به اجرا در آمد.

در این برنامه که ۱۳بهمن و بدون حضور مخاطبان ضبط شده و تصاویر آن دیروز منتشر گردید، قطعاتی مانند تیتراژ پایانی سریال معمای شاه، قطعه حماسی ایران، مرز پرگهر، و سرودهای انقلابی اجرا شد.

اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680359 CY2A2332 300x200

اجرای ارکستر ملی در نجف آباد

اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر

اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680360 CY2A2173
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680359 CY2A2332
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680358 CY2A2332
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680357 CY2A2332
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680356 CY2A2332
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680355 CY2A2332
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680354 CY2A2332
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680345 CY2A1621
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680346 CY2A1789
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680347 CY2A1789
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680348 CY2A1789
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680350 CY2A1789
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680351 CY2A1789
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680352 CY2A2066
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680344 CY2A1621
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680343 CY2A1515
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680342 CY2A1515
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680341 CY2A1515
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680340 CY2A1515
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر 1680338 CY2A1515
اجرای ارکستر ملی در نجف آباد

 

اجرای ارکستر ملی در نجف آباد+تصاویر