صدا و سیما: مجتبی راعی فرماندار شهرستان گفت: در یازدهمین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون 13 نفر کاندید و نزدیک به 8 هزار نفر عوامل اجرایی و نظارتی داریم. از 253 شعبه اخذ رای در این حوزه 157 شعبه در نجف اباد 25 شعبه در بخش مهردشت 38 شعبه در تیران و 32 شعبه در کرون اماده برای برگزاری انتخابات هستند.

اجرای انتخابات نجف آباد با ۸ هزار عوامل اجرایی و نظارتی+فیلم

صدا و سیما: مجتبی راعی فرماندار شهرستان گفت: در یازدهمین انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون ۱۳ نفر کاندید و نزدیک به ۸ هزار نفر عوامل اجرایی و نظارتی داریم. از ۲۵۳ شعبه اخذ رای در این حوزه ۱۵۷ شعبه در نجف اباد ۲۵ شعبه در بخش مهردشت ۳۸ شعبه در تیران و ۳۲ شعبه در کرون اماده برای برگزاری انتخابات هستند.

فرماندار نجف آباد اجرای انتخابات نجف آباد با ۸ هزار عوامل اجرایی و نظارتی+فیلم اجرای انتخابات نجف آباد با ۸ هزار عوامل اجرایی و نظارتی+فیلم                           300x197

فرماندار نجف آباد

اجرای انتخابات نجف آباد با ۸ هزار عوامل اجرایی و نظارتی+فیلم