جانشین فرمانده انتظامی استان، از آزاد سازی زمینی به ارزش 20 میلیارد تومان از دست متصرف غیر قانونی و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی آن در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داد.

اجرای حکم رفع تصرف از ۲۰میلیارد زمین در نجف آباد

جانشین فرمانده انتظامی استان، از آزاد سازی زمینی به ارزش ۲۰ میلیارد تومان از دست متصرف غیر قانونی و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی آن در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد خبر داد.

سرهنگ محمدرضا هاشمی فر با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی شکایت وکیل تعدادی از افراد یک خانواده مبنی بر اینکه زمین شخصی آنها به مساحت ۲۰ هزار متر مربع در یکی از مناطق شهرستان نجف آباد توسط فردی به صورت غیر قانونی تصرف شده، موضوع پس از طرح در مراجع قضائی منجر به حکم تخریب ملک و آزاد سازی زمین مذکور و بازگرداندن آن به صاحبان اصلی آنها شد.

وی افزود: پس از اخذ دستور مقام قضائی ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد به همراه مقام قضائی و نماینده دادگستری در محل حضور یافته و دستور را تفهیم کردند ولی با توجه به خودداری متخلف، ساخت و سازهای صورت گرفته تخریب و زمین مذکور به صاحبان اصلی آن بازگردانده شد.

زمین خواری اجرای حکم رفع تصرف از ۲۰میلیارد زمین در نجف آباد اجرای حکم رفع تصرف از ۲۰میلیارد زمین در نجف آباد                     300x224

زمین خواری

اجرای حکم رفع تصرف از ۲۰میلیارد زمین در نجف آباد