شهرداری نجف آباد با کمک دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه در نوروز ۹۷ اقدام به زیباسازی دیوارهای خراب و نازیبای خیابان های شریعتی و منتظری شمالی کرده.

اجرای دیوارنگاره در نجف آباد+ فیلم

شهرداری نجف آباد با کمک دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه در نوروز ۹۷ اقدام به زیباسازی دیوارهای خراب و نازیبای خیابان های شریعتی و منتظری شمالی کرده.

در این نقاشی ها از نمادهای خاص نجف آباد همچون عسل، انار، شکوفه و دیگر موارد مشابه در قالب طرح هایی ساده و تکرار شونده استفاده شده است.

اجرای دیوارنگاره در نجف آباد اجرای دیوارنگاره در نجف آباد+ فیلم اجرای دیوارنگاره در نجف آباد+ فیلم           212x300

اجرای دیوارنگاره در نجف آباد

اجرای دیوارنگاره در نجف آباد+ فیلم