اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر
اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر
خبرگزاری بسیج: به مناسبت ایام دهه فجر، بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد با همکاری گروه سرود شهر گلدشت در 14 نقطه از شهرستان و در جواز گلزار های شهدا  به اجرای سرود سیار پرداختند.

اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر

خبرگزاری بسیج: به مناسبت ایام دهه فجر، بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد با همکاری گروه سرود شهر گلدشت در ۱۴ نقطه از شهرستان و در جواز گلزار های شهدا  به اجرای سرود سیار پرداختند.

در این برنامه که با اجرای نور افشانی همراه بود، شهروندان استقبال قابل توجهی از برنامه داشتند.

اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد

اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد

اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر

 

اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد