خبرگزاری بسیج: به مناسبت ایام دهه فجر، بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد با همکاری گروه سرود شهر گلدشت در 14 نقطه از شهرستان و در جواز گلزار های شهدا  به اجرای سرود سیار پرداختند.

اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر

خبرگزاری بسیج: به مناسبت ایام دهه فجر، بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد با همکاری گروه سرود شهر گلدشت در ۱۴ نقطه از شهرستان و در جواز گلزار های شهدا  به اجرای سرود سیار پرداختند.

در این برنامه که با اجرای نور افشانی همراه بود، شهروندان استقبال قابل توجهی از برنامه داشتند.

اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر WhatsApp Image 2021 02 04 at 22

اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد

اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر

 

اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر WhatsApp Image 2021 02 04 at 22
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر WhatsApp Image 2021 02 04 at 22
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر WhatsApp Image 2021 02 04 at 22
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر WhatsApp Image 2021 02 04 at 22
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر اجرای سرود سیار در ۱۴ نقطه نجف آباد+تصاویر WhatsApp Image 2021 02 04 at 22
اجرای سرود سیار دهه فجر در نجف آباد