ذوب آهن اصفهان، با قراردادی ۱۵ میلیارد تومانی متعهد شده شبکه و تاسیسات فاضلاب شهر دهق را اجرا کرده و به ازای آن پنج میلیون متر مکعب از پساب تصفیه خانه فاضلاب این شهر را برای پانزده سال مصرف کند.

اجرای فاضلاب دهق توسط ذوب آهن

ذوب آهن اصفهان، با قراردادی ۱۵ میلیارد تومانی متعهد شده شبکه و تاسیسات فاضلاب شهر دهق را اجرا کرده و به ازای آن پنج میلیون متر مکعب از پساب تصفیه خانه فاضلاب این شهر را برای پانزده سال مصرف کند.

صدا و سیما: هاشم مدیر آبفای استان گفت: شهرداری دهق نیز امکان استفاده از بخشی از پساب برای آ‌بیاری فضای سبز را خواهد داشت و در مجموع بیش از ۸هزار نفر در این شهر از زیرساخت دفع بهداشتی فاضلاب بهره مند خواهند شد.

هاشم امینی گفت: ذوب آهن همچنین با قراردادی ۲۱۰ میلیارد تومانی اجرای شبکه و تاسیسات فاضلاب در شهرهای فولادشهر و ایمانشهر را در ازای خرید ۱۲۵ میلیون متر مکعب پساب را بر عهده گرفته است.

طول شبکه فاضلاب در این دو شهر ۲۷۵ کیلومتر بوده و بیش از ۱۰۸ هزار نفر را پوشش خواهد داد. تعهد اجرای شبکه سه ساله خواهد بود و ذوب آهن در دوره ای ۲۰ساله، پساب خریداری شده را صرف نیازهای آبی خود خواهد کرد.

در حال حاضر زمزمه هایی نیز در خصوص ورود ذوب آهن به تکمیل و اجرای فازهای بعدی فاضلاب نجف آباد به گوش می رسد. پرداخت هزینه حدودا ۲ میلیون تومانی برای هر انشعاب، اصلی ترین چالش نجف آبادی ها در مواجهه با پروژه فاضلاب است.

فاضلاب اجرای فاضلاب دهق توسط ذوب آهن اجرای فاضلاب دهق توسط ذوب آهن                                   7 300x225

فاضلاب

اجرای فاضلاب دهق توسط ذوب آهن