رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: با توجه به اهمیت مبارزه با آفات،بیماریهای مختلف و علف های هرز در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش میزان سموم در این بخش در حال حاضر با همکاری چهار کارشناس گیاهپزشکی مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی در سطح بیش از هزار هکتار […]

رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد گفت: با توجه به اهمیت مبارزه با آفات،بیماریهای مختلف و علف های هرز در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش میزان سموم در این بخش در حال حاضر با همکاری چهار کارشناس گیاهپزشکی مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی در سطح بیش از هزار هکتار از اراضی این شهرستان در حال اجرا می باشد.

مجتبی مطهری رئیس اداره جهاد کشاورزی نجف آباد  با اعلام این مطلب افزود:« کارشناسان مرتبط در این زمینه در قالب کلینیک های گیاهپزشکی در بخش های مرکزی و مهردشت شهرستان بر تولید محصولاتی مانند گندم،انار،باغات مختلف و محصولات گلخانه ای نظارت داشته و در موارد مورد نیاز توصیه های خود را ارائه می کنند.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود سطح زیر کشت محصولات کشاورزی شهرستان را نزدیک به ۱۶ هزار هکتار برآورد کرد و گفت:» از این میان یازده هزار هکتار به تولید محصولات زراعی و بقیه به تولیدات باغی و گلخانه های اختصاص داده شده که در بین محصولات زراعی گندم با نهصد، انواع علوفه با ۸۲۰ هکتار،جو هفتصد و شصت،ذرت علوفه ای ۵۲۰،پیاز سیصد و سیب زمینی با دویست و بیست هکتار سطح زیر کشت شاخص ترین محصولات را تشکیل می دهند.»

مطهری همچنین کاشت هفتاد هکتار برنج، صد هکتار کلزا،۶۰ هکتار صیفی جات، پنجاه هکتار گوجه و نزدیک به ۱۱۰ هکتار سبزیجات را دیگر بخش محصولات زراعی شهرستان دانست و اضافه کرد:« البته با توجه به ادامه خشکسالی سالهای اخیر میزان کشت برخی از این محصولات کاهش چشمگیری پیدا کرده که از جمله آنها می توان به کاهش سطح زیر کشت برنج از ۲۵۰۰ هکتار به هفتاد،انواع صیفی جات از دویست و هشتاد به ۶۰ و سیب زمینی از حدود چهارصد هکتار به ۲۲۰ هکتار اشاره کرد.»

اشاره به برگزاری یک دوره کلاس آموزشی ترویجی با عنوان مدیریت باغات میوه با مشارکت بیش از سی نفر باغدار روستای حسین آباد بخش مهردشت به منظور ارائه مطالبی در خصوص تغذیه صحیح و مبارزه با آفات و بیمارهای مختلف این باغات آخرین بخش سخنان رئیس جهاد کشاورزی را تشکیل میداد.

منبع خبر:imna.ir