سومین نوبت از اجرای نمایش بزرگ میدانی در مسیر جاودانگی، از چهارم تا هشتم مهر ماه سال‌جاری از حوالی ساعت هفت و نیم شب، به میزبانی ورزشگاه شهدای کارگر نجف‌آباد، در کمربندی شمال شهر، برگزار خواهد شد.

اجرای نمایش بزرگ میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف‌آباد

سومین نوبت از اجرای نمایش بزرگ میدانی در مسیر جاودانگی، از چهارم تا هشتم مهر ماه سال‌جاری از حوالی ساعت هفت و نیم شب، به میزبانی ورزشگاه شهدای کارگر نجف‌آباد، در کمربندی شمال شهر، برگزار خواهد شد.

در این نمایش که با حضور ده‌ها هنرمند، عوامل اجرایی و فنی همراه خواهد بود، مقاطع تاریخی مانند صدر اسلام و وقایع عاشورا، دفاع مقدس و آزادسازی خرمشهر به همراه تشریح نقش لشکر۸نجف‌اشرف در عملیات الی‌بیت‌المقدس، جبهه مقاومت و شهید حاج‌قاسم سلیمانی و شهید محسن حججی به همراه آخرالزمان و انتظار ظهور بازسازی و به صورت نمادین نمایش داده خواهند شد.

در این نمایش میدانی که طی سال‌های گذشته با استقبال بسیارخوب شهروندان همراه بوده و ارائه جلوه‌های ویژه و انفجارهای واقعی از شاخصه‌های آن محسوب می‌شود، علاوه بر ناحیه مقاومت بسیج شهرستان و لشکر۸نجف‌اشرف، ارگان‌های دیگری مانند شهرداری، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد، بنیاد شهید و اداره برق نیز همکاری دارند.

سومین نوبت نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

سومین نوبت نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

دومین تجربه نمایش میدانی در مسیر جاودانگی در نجف آباد

اجرای نمایش بزرگ میدانی «در مسیر جاودانگی» در نجف‌آباد