طی سال گذشته بیش از سیصد و هفتاد و دو هزار متر مربع آسفالت در سطح مناطق پنج گانه انجام گرفته که بیشترین سهم آن مربوط به آسفالت معابر خاکی و جدید الاحداث با چهل و شش درصد به میزان ۱۷۱هزار متر مربع بوده است.

اجرای ۳۷۲هزار متر مربع آسفالت در نجف آباد طی یک سال

طی سال گذشته بیش از سیصد و هفتاد و دو هزار متر مربع آسفالت در سطح مناطق پنج گانه انجام گرفته که بیشترین سهم آن مربوط به آسفالت معابر خاکی و جدید الاحداث با چهل و شش درصد به میزان ۱۷۱هزار متر مربع بوده است.

پایگاه خبری شهرداری: مسعود منتظری  در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادامه نهضت پیاده روسازی در سطح مناطق پنج گانه و لحاظ کردن مسیرهای ویژه تردد نابینایان و معلولان در تمامی این پروژه ها خاطر نشان کرد: از مجموع بیست و هفت هزار متر مربع پیاده روی ساخته یا بهسازی شده در این مدت، دومین منطقه با هشت هزار متر مربع و منطقه چهار با بیش از ۵۲۰۰متر مربع بیشترین سهم را داشته اند.

شهردار نجف آباد از انجام ۵۲۰هزار متر مربع عملیات زیرسازی شامل خاکبرداری و خاکریزی به عنوان دیگر بخش فعالیت های عمرانی شهرداری در این مدت نام برد و اظهار داشت: اجرای بیش از ۹۵۰۰ متر کانیو، چهل هزار متر طول جدول گذاری در کنار ساخت و نصب ۱۲۰۰متر قطعات دال، یو و نیوجرسی دیگر بخش عملکرد عمرانی شهرداری در این مدت را تشکیل می دهند.

منتظری همچنین به فعالیت های عمرانی صورت گرفته در سطح پارک های شهر اشاره کرد و ادامه داد: در این بخش نیز شاهد اجرای بیش از ۵۵۰۰متر جدول گذاری، نزدیک به شش هزار متر مربع بلوک فرش و ۱۱۰ متر مکعب بتن ریزی بوده ایم.

مسعود منتظری اجرای ۳۷۲هزار متر مربع آسفالت در نجف آباد طی یک سال اجرای ۳۷۲هزار متر مربع آسفالت در نجف آباد طی یک سال             300x200

مسعود منتظری

اجرای ۳۷۲هزار متر مربع آسفالت در نجف آباد طی یک سال