اجرای ۳۰۰ هزار متر مربع آسفالت در یک سال
اجرای ۳۰۰ هزار متر مربع آسفالت در یک سال

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: طی سال گذشته در مجموع بیش از سیصد هزار متر مربع آسفالت ریزی در سطح مناطق پنج گانه اجرا شده که از این میزان ۴۹درصد به صورت اجرای روکش، ۳۹درصد آسفالت معابر خاکی و جدید الاحداث و دوازده درصد نیز در قالب ترمیم و لکه گیری انجام گردیده […]

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: طی سال گذشته در مجموع بیش از سیصد هزار متر مربع آسفالت ریزی در سطح مناطق پنج گانه اجرا شده که از این میزان ۴۹درصد به صورت اجرای روکش، ۳۹درصد آسفالت معابر خاکی و جدید الاحداث و دوازده درصد نیز در قالب ترمیم و لکه گیری انجام گردیده است.

مسعود منتظری  گفت: «علاوه بر این حجم از آسفالت که مناطق دو و یک با ۱۰۴ و ۹۳ هزار متر مربع بیشترین سهم از آن را به خود اختصاص داده اند، در همین مدت ۶۹۰ هزار متر مربع خاکبرداری و خاکریزی هم در راستای زیرسازی معابر صورت گرفته که منطقه یک با ۳۷۸ و سومین منطقه با ۱۰۰ هزار متر مربع جایگاه های اول و دوم از این لحاظ را داشته اند.»

 

۲۵هزار متر مربع پیاده روسازی در۵منطقه
منتظری اجرای پیاده روهای استاندارد و مناسب تردد معلولان به ویژه افراد نابینا را دیگر سیاست مجموعه تحت مدیریت خود طی چند سال اخیر دانست و بیان داشت: «در همین راستا شاهد انجام بیش از بیست و پنج هزار متر مربع پیاده روسازی در سطح مناطق پنج گانه بودیم که از این میزان اولین منطقه با ۱۱ و پنجمین منطقه با ۴ هزار متر مربع بیشترین سهم را داشته اند.»

شهردار با اشاره به اجرای بیش از ۴۳۰۰ متر دال، قطعات یو شکل و نیوجرسی به همراه ۸هزار متر کانیو گذاری ادامه داد: «در بخش اجرای جدول نیز، کار با بیش از ۳۸ هزار متر پیشرفت داشته که از این میزان اولین منطقه ۱۳ هزار متر و دومین منطقه هم با نزدیک به ۸۳۰۰ متر بیشترین سهم را داشته اند.»
در حوزه توسعه و ساماندهی پارک های سطح شهر، در سال گذشته کارهای شاخصی همچون ۱۷هزار متر جدول گذاری، بیست و هفت هزار متر مربع بلوک فرش و بیش از ۵هزار متر مکعب بتن ریزی صورت گرفته است.