طی روزهای اخیر اخبار تایید نشده ای از منابع رسمی و غیر رسمی در خصوص احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون در انتخابات مجلس یازدهم مطرح شده است.

 احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده در نجف آباد

طی روزهای اخیر اخبار تایید نشده ای از منابع رسمی و غیر رسمی در خصوص احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون در انتخابات مجلس یازدهم مطرح شده است.

بخش مهم این خبر را باید احتمال تایید صلاحیت چهره های شاخص این حوزه انتخابیه دانست که البته یکی از این افراد در گفت و گوی تلفنی کوتاهی، از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده است.

برخی نیز ادعا کرده اند چهار نفر به لیست تایید شدگان نهایی اضافه شده اند که در بین این اسامی، نام دو چهره شاخص که یکی از آن ها شانس بالایی برای ورود به بهارستان دارد نیز دیده می شود.

هیچ کدام از این اخبار تاکنون توسط منابع موثق یا رسمی تایید نشده و باید همچنان منتظر روزها و ساعت های آینده ماند. اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان، قرار است اواخر بهمن ماه به صورت رسمی اعلام شود.

در حال حاضر تنها چهار نام به عنوان افراد تایید صلاحیت شده برای حوزه انتخابیه نجف آباد، تیران و کرون مطرح هستند که در میان آن ها تنها ابوالفضل ابوترابی نماینده دوره های نهم و دهم مجلس به عنوان چهره های شاخص محسوب می شود

انتخابات احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده در نجف آباد  احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده در نجف آباد                  300x300

انتخابات

 احتمال افزایش نامزدهای تایید صلاحیت شده در نجف آباد