تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: این اتفاق به احتمال زیاد یک فتنه برنامه‌ریزی شده است که به‌واسطه آن برای برنامه‌های آینده‌شان افکارسنجی و حساسیت‌سنجی انجام دهند و دستگاه‌های امنیتی باید دقت داشته‌باشند.

احتمال شروع یک فتنه کشوری از نجف آباد

تسنیم: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: این اتفاق به احتمال زیاد یک فتنه برنامه‌ریزی شده است که به‌واسطه آن برای برنامه‌های آینده‌شان افکارسنجی و حساسیت‌سنجی انجام دهند و دستگاه‌های امنیتی باید دقت داشته‌باشند.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به هنجارشکنی اخیر در نجف آباد گفت: احتمالا این شروع یک دوره برای سنجش حساسیت مردم است که می‌خواهند در شهرهای دیگر آن‌را تکرار کنند و انتظار داریم دستگاه‌های امنیتی بادقت نسبت به شناسایی عقبه و مرکزیت این فتنه که مهم‌تر از هرچیزی است، اقدام کنند تا بتوانند در کل کشور آن‌را خاموش کنند.

ابوترابی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد در شرایط حال‌حاضر دولت، مسائل اقتصادی و باتوجه به اینکه به انتخابات آمریکا نزدیک هستیم و درعین حال مشکلاتی که تحریم‌ها و سوءمدیریت‌های دولت برای مردم ایجاد کرده‌، این یک کار خزنده و برنامه‌ریزی شده‌است و از شهر نجف‌آباد که بیشترین شهید کشور ازجمله شهید حججی را به نظام تقدیم کرده‌ و به دیانت معروف است، شروع شده‌.

ابوالفضل ابوترابی احتمال شروع یک فتنه کشوری از نجف آباد احتمال شروع یک فتنه کشوری از نجف آباد                  300x225

ابوالفضل ابوترابی

احتمال شروع یک فتنه کشوری از نجف آباد