پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: رئیس اداره نگهداری راه های استان اصفهان گفت: هزینه اجرای این پروژه هشت کیلومتری که برای رفع مشکلات ترافیکی و ارتقا ایمنی تردد کاربران در دست اجرا قرار گرفته، سه میلیارد تومان برآورد شده است.

احداث باند سوم بزرگراه نجف آباد به تیران

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی: رئیس اداره نگهداری راه های استان اصفهان گفت: هزینه اجرای این پروژه هشت کیلومتری که برای رفع مشکلات ترافیکی و ارتقا ایمنی تردد کاربران در دست اجرا قرار گرفته، سه میلیارد تومان برآورد شده است.

مهدی فقهی در پاسخ به برنامه این اداره برای بهبود وضعیت روکش آسفالت جاده ها گفت: وضعیت روکش آسفالت محورهای مواصلاتی استان اصفهان به صورت دائم پایش شده وبرنامه ریزی برای بهبود آن انجام می شود.

فقهی کمبود منابع مالی را یکی از مهمترین چالش های این اداره عنوان و اظهار کرد: در سال گذشته به منظور حل این معضلات برای بخشی از محورهای مواصلاتی استان اصفهان از روش های نوین به جای آسفالت گرم استفاده کردیم.

جاده احداث باند سوم بزرگراه نجف آباد به تیران احداث باند سوم بزرگراه نجف آباد به تیران          300x199

جاده

احداث باند سوم بزرگراه نجف آباد به تیران