پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: گفت: قطر بزرگ این تقاطع ۱۶۰متر و قطر کوچک آن ۱۳۰متر طراحی شده و در کنار رمپ‌های آن که در مجموع بیش از دویست متر طول دارند، باندهای تردد پایین آن دارای عرض نزدیک به ۱۴متر بوده و در میدانی که در بخش همسطح آن احداث خواهد شد، مسیرهایی با عرض ۱۵متر ایجاد خواهد گردید.

احداث بزرگ‌ترین تقاطع غیر همسطح نجف‌آباد

پایگاه خبری شهرداری: شهردار نجف آباد گفت: گفت: قطر بزرگ این تقاطع ۱۶۰متر و قطر کوچک آن ۱۳۰متر طراحی شده و در کنار رمپ‌های آن که در مجموع بیش از دویست متر طول دارند، باندهای تردد پایین آن دارای عرض نزدیک به ۱۴متر بوده و در میدانی که در بخش همسطح آن احداث خواهد شد، مسیرهایی با عرض ۱۵متر ایجاد خواهد گردید.

محمد مغزی این تقاطع را از لحاظ ابعاد و حجم فعالیت عمرانی، بزرگ‌تر از تقاطع شهیدان حجتی دانست و افزود: در توافقی که چند سال پیش با راه و شهرسازی منعقد شد، در ابتدا قرار بود در اجرای تقاطع‌های شهدای دانشجو و شهیدان حجتی، شهرداری و وزارت راه با سهم مساوی پنجاه درصد مشارکت داشته باشند ولی در نهایت قرار شدزیرگذر شهیدان حجتی را شهرداری و شهدای دانشجو را راه و شهرسازی اجرا کنند.

مغزی ادامه داد: در طرح‌های مشابه، مسیر مربوط به ترددهای بین‌شهری، به صورت روگذر اجرا شده و دسترسی‌های محلی از زیر عبور داده می‌شوند ولی در این طرح، در راستای تسهیل تردد شهروندان و زیبایی بیشتر ورودی شهر، ورودی نجف‌آباد به شکل روگذر اجرا می‌گردد.

محمد مغزی شهردار نجف آباد احداث بزرگ‌ترین تقاطع غیر همسطح نجف‌آباد احداث بزرگ‌ترین تقاطع غیر همسطح نجف‌آباد                        300x200

محمد مغزی شهردار نجف آباد

احداث بزرگ‌ترین تقاطع غیر همسطح نجف‌آباد