با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، یک واحد بسته واحد بسته بندی گوشت با ظرفیت 2 هزار و 500 تن در شهرستان نجف آباد با اشتغال زایی مستقیم ۱۰ نفر راه اندازی شد .

احداث واحد ۲۵۰۰تنی بسته بندی گوشت در نجف آباد

با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، یک واحد بسته واحد بسته بندی گوشت با ظرفیت ۲ هزار و ۵۰۰ تن در شهرستان نجف آباد با اشتغال زایی مستقیم ۱۰ نفر راه اندازی شد.
این خبر را روابط عمومی بانک کشاورزی استان اعلام کرده و گفته که پانصد میلیون تومان از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری یارانه دارصنایع تبدیلی به این واحد تسهیلات داده شده است.
در اصل خبر، اشاره ای به محل این واحد نشده است.
بسته بندی گوشت احداث واحد ۲۵۰۰تنی بسته بندی گوشت در نجف آباد احداث واحد ۲۵۰۰تنی بسته بندی گوشت در نجف آباد              300x169

بسته بندی گوشت

احداث واحد ۲۵۰۰تنی بسته بندی گوشت در نجف آباد