افق تازه: واحد گلخانه گل و گیاهان زینتی به مساحت 7 هزار و 200 مترمربع در شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید.

احداث گلخانه ۱میلیاردی در نجف آباد

افق تازه: واحد گلخانه گل و گیاهان زینتی به مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع در شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید.

در این طرح با پرداخت ۱ میلیارد و یکصد میلیون تومان، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸ نفر فراهم شده است.

البته در خبر منتشره، به محل گلخانه اشاره ای نشده است.

گلخانه احداث گلخانه ۱میلیاردی در نجف آباد احداث گلخانه ۱میلیاردی در نجف آباد              300x200

گلخانه

احداث گلخانه ۱میلیاردی در نجف آباد