افق تازه: واحد گلخانه گل و گیاهان زینتی به مساحت 7 هزار و 200 مترمربع در شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید.

احداث گلخانه ۱میلیاردی در نجف آباد

افق تازه: واحد گلخانه گل و گیاهان زینتی به مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع در شهرستان نجف آباد به بهره برداری رسید.

در این طرح با پرداخت ۱ میلیارد و یکصد میلیون تومان، زمینه اشتغال مستقیم برای ۸ نفر فراهم شده است.

البته در خبر منتشره، به محل گلخانه اشاره ای نشده است.

گلخانه

گلخانه

احداث گلخانه ۱میلیاردی در نجف آباد