ایمنا: در هفتمین روز اسفند سال ۶۲، دادستانی سپاه پاسداران در منطقه هشت کشور در حالی احمد کاظمی فرمانده لشکر۸نجف را احضار می کند که او مشغول هدایت نیروهایش در عملیات بسیار مهم خیبر بود. در این احضاریه، از احمد کاظمی خواسته می شود تا سیزدهمین روز اسفند ماه خود را به دفتر دادستانی در […]

ایمنا: در هفتمین روز اسفند سال ۶۲، دادستانی سپاه پاسداران در منطقه هشت کشور در حالی احمد کاظمی فرمانده لشکر۸نجف را احضار می کند که او مشغول هدایت نیروهایش در عملیات بسیار مهم خیبر بود.

در این احضاریه، از احمد کاظمی خواسته می شود تا سیزدهمین روز اسفند ماه خود را به دفتر دادستانی در منطقه کیانپارس اهواز معرفی کند. البته در متن این نامه، اشاره ای به دلیل چنین احضاری نشده است.

مهدی ملکی مسئول وقت ستاد لشکر۸ در نامه ای و طی سه بند به این احضاریه جواب می دهد:

۱- نامبرده در منطقه جنگی بسر میبرند و حضور ایشان در دادستانی میسور نیست.

۲- نظر به اینکه ایشان در سمت فرماندهی لشکر۸ هستند، بایستی احضار ایشان از طریق فرماندهی کل سپاه صورت گیرد.

۳- احضاریه در تاریخ ۱۴ اسفند یعنی یک روز پس از وقت حضور تعیین شده به ستاد این لشکر رسیده است.

 

احضار به دلیل تصادف خودرویی

برای فهمیدن علت این احضار، سراغ بسیاری از نیروهای قدیمی لشکر۸ رفتیم ولی تقریبا هیچ کدام اطلاعی از این موضوع نداشتند. البته بیشتر آن ها چنین موضوعاتی را در شرایط جنگی طبیعی می دانستند.

یکی از آن ها گفت: «برای ما هم از این برگه ها زیاد می آمد ولی ما توجهی نمی کردیم. خودِ من یک بار خودرویی را انهدامی اعلام کردم ولی در عملیات بعدی همان خودرو را ارتش نیز انهدامی اعلام کرد. من متوجه انتقال آن وسیله به ارتش نشده بودم و به همین دلیل احضارم کردند. البته نرفتم.»

در میان همه این پیگیری ها، سراغ امضاء کننده جوابیه لشکر به دادستانی رفتیم. مهدی ملکی چنین نامه ای را پس از گذشت حدود سی سال به یاد نیاورد ولی گفت: «یک بار حاج احمد با خودرویی که چند نفر از نیروها نیز در آن سوار بودند، در مسیر برگشت به نجف آباد تصادف کرد و چند نفری از نیروها حسابی مصدوم شدند. دلیل این احضار شاید این موضوع باشد.»

در عملیات خیبر، لشکر زرهی ۸ نجف اشرف به فرماندهی احمد کاظمی و با همکاری لشکرهای ۳۱ عاشورا و ۱۷ علی ابن ابی طالب وظیفه حساس تصرف جزایر مجنون را عهده دار بود. کاری که به عنوان تنها دستاورد این عملیات با رشادت های فراوان در تاریخ دفاع مقدس به ثبت رسید.

در پنجمین روز اسفند ماه و طی همین عملیات، ۲گردان از نیروهای لشکر در ماموریتی حساس، سفری  بی بازگشت داشتند. لشکر در این روز بیش از ۱۹۰ شهید داشت و  به همین دلیل این روز به نام «حماسه و ایثار نجف آباد» نامگذاری گردید.