ایمنا:مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب طرح احیاء بزرگترین بافت تاریخی روستایی استان  در  روستای نهضت آباد شهرستان نجف آباد خبر داد. فریدون الهیاری افزود: با مشارکت بخش خصوصی و با مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، قلعه تاریخی حاج حیدر  با ۱۱هزار متر مربع وسعت و ۲۴خانه تاریخی در این روستا […]

ایمنا:مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از تصویب طرح احیاء بزرگترین بافت تاریخی روستایی استان  در  روستای نهضت آباد شهرستان نجف آباد خبر داد.

فریدون الهیاری افزود: با مشارکت بخش خصوصی و با مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، قلعه تاریخی حاج حیدر  با ۱۱هزار متر مربع وسعت و ۲۴خانه تاریخی در این روستا به طور کامل احیاء می شود.

الهیاری افزود:تملک این قلعه تاریخی صورت پذیرفته و طرح مرمت آن نیز ارایه شده است. پس از بررسی و تصویب طرح، کار مرمت این قلعه تاریخی آغاز خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی استان به کاربری این قلعه پس از مرمت اشاره کرد و افزود: با توجه به آسیب های فراوانی که این قلعه تاریخی متحمل شده و با عنایت به نظرات بخش خصوصی، بنا داریم تا در این قلعه تاریخی مجوز ایجاد یک اقامتگاه سنتی ویژه و همچنین یک اقامتگاه بومگردی صادر کنیم.