دستگاه من روزانه ۲۵ هزار متر مکعب آب از رطوبت هوا تولید کرده و می توان با ۸۰عدد از آن، زاینده رود را احیاء کرد.

احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم

دستگاه من روزانه ۲۵ هزار متر مکعب آب از رطوبت هوا تولید کرده و می توان با ۸۰عدد از آن، زاینده رود را احیاء کرد.

احمد رجبی جوان دشتستانی در سایت خود مدعی شده که دستگاهی که ساخته قادر به تولید آب از هوای خشک است.

کم حجم ترین دستگاه او روزانه هزار متر مکعب تولید آب داشته و قیمتش به چهار و نیم میلیارد تومان می رسد.

دستگاه تولید آب احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم               3 300x225

دستگاه تولید آب

او که ادعایش را طی نامه های متعدد با مسئولان و رسانه های مختلف در میان گذاشته، معتقد است که با هشتاد دستگاه ۲۵هزار متر مکعبی که هر کدام هفتاد میلیارد تومان قیمت دارد، می توان زاینده رود را احیاء کرد.

این جوان که پیش از این مصاحبه هایی نیز در خصوص اختراع داروی گیاهی ضد ام. اس داشته، گفته که دستگاهش علاوه بر تولید آب، امکان تامین برق را هم دارد.

مشابه این ادعا، پیش از این توسط برخی دیگر از مخترعان ایرانی و خارجی نیز مطرح شده است.

احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم

 

 

 

دستگاه تولید آب احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم               3 1024x768
دستگاه تولید آب
دستگاه تولید آب احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم               2 768x1024
دستگاه تولید آب
دستگاه تولید آب احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم احیاء زاینده رود با ۵۶۰۰میلیارد تومان+عکس و فیلم               1 768x1024
دستگاه تولید آب