امیر کریمی دستیار ویژه استاندار اصفهان از ورود یک سرمایه گذار جدید بخش خصوصی به کارخانه های کاشی اصفهان و نیلو و احیاء این دو کارخانه قدیمی و مهم شهرستان خبر می دهد.

احیاء کاشی اصفهان و نیلو+فیلم

امیر کریمی دستیار ویژه استاندار اصفهان از ورود یک سرمایه گذار جدید بخش خصوصی به کارخانه های کاشی اصفهان و نیلو و احیاء این دو کارخانه قدیمی و مهم شهرستان خبر می دهد.

این دو کارخانه پس از واگذاری به بخش به اصطلاح خصوصی، دچار مشکلات شدید و بدهکاری های بسیار سنگین شده و بسیاری از کارگران آن ها بیکار شده اند.

کاشی نیلو احیاء کاشی اصفهان و نیلو+فیلم احیاء کاشی اصفهان و نیلو+فیلم

کاشی نیلو

احیاء کاشی اصفهان و نیلو+فیلم