اختصاص ۱۰میلیارد برای توسعه فضای فیزیکی دادگستری نجف‌آباد
اختصاص ۱۰میلیارد برای توسعه فضای فیزیکی دادگستری نجف‌آباد
رییس دادگستری شهرستان گفت: تکمیل ساختمان شوراهای حل اختلاف شهرستان که از سال 97 در کنار دادگستری شروع شده، بعد از پیشرفت 30 درصدی، به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها برای مدتی متوقف شده بود.

اختصاص ۱۰میلیارد برای توسعه فضای فیزیکی دادگستری نجف‌آباد

رییس دادگستری شهرستان گفت: تکمیل ساختمان شوراهای حل اختلاف شهرستان که از سال ۹۷ در کنار دادگستری شروع شده، بعد از پیشرفت ۳۰ درصدی، به دلیل نوسانات شدید قیمت‌ها برای مدتی متوقف شده بود ولی در حال حاضر با پیگیری‌های صورت گرفته، قرارداد پیمانکار تعدیل شده و اجرای پروژه یک‌بار دیگر فعال گردیده است.

احمد براتی از کمبود فضای اداری و تعداد کم پرسنل به عنوان مهم‌ترین مشکلات دادگستری شهرستان نام برد و ادامه داد: با پیگیری‌های نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، ۱۰ میلیارد تومان از محل تملک دارایی‌ها برای احداث ساختمانی ویژه دادیاری‌ها اختصاص پیدا کرده که امیدواریم با تحقق کامل این ردیف، شاهد عملیاتی شدن این طرح در آینده باشیم.

احمد براتی رییس جدید دادگستری نجف آباد

احمد براتی رییس جدید دادگستری نجف آباد

اختصاص ۱۰میلیارد برای توسعه فضای فیزیکی دادگستری نجف‌آباد