اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان نجف آبادی
اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان نجف آبادی
امسال 20 میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد نجف آباد اختصاص یافت.

اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان نجف آبادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فریدون ابراهیمی رییس کمیته امداد امام خمینی نجف آباد گفت: ۱۰ میلیارد ریال از این اعتبار برای خرید، تجهیز و تعمیر مسکن مددجویان و بقیه صرف تامین جهیزیه، لوازم منزل و هزینه‌های تحصیل دانشجویان تحت پوشش می شود.

کمیته امداد

کمیته امداد