رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: به دنبال تفاهم صورت گرفته که متن آن برای تایید نهایی و اخذ مجوزات قانونی به تهران ارسال شده، نزدیک به سی و شش هکتار از زمین های این مجموعه با ایجاد دپوی اصلی و دو ایستگاه از پروژه ریل باس نجف آباد به اصفهان اختصاص پیدا خواهد کرد.

اختصاص ۳۶ هکتار از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد به ریل باس

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد گفت: به دنبال تفاهم صورت گرفته که متن آن برای تایید نهایی و اخذ مجوزات قانونی به تهران ارسال شده، نزدیک به سی و شش هکتار از زمین های این مجموعه با ایجاد دپوی اصلی و دو ایستگاه از پروژه ریل باس نجف آباد به اصفهان اختصاص پیدا خواهد کرد.

امیررضا نقش از مسئولیت اجتماعی این دانشگاه نسبت به شهر نجف آباد گفت و اعلام کرد: پیش بینی می شود در صورت عدم بروز مشکل خاصی، تا پایان سال جاری شاهد کلنگ زنی این طرح بزرگ باشیم و در تفاهم نامه تنظیم شده نیز قرار است پروژه حداکثر ظرف چهار سال به اتمام برسد.

طی شش سال اخیر که موضوع ریل باس نجف آباد به اصفهان رسانه ای شده، تاکنون بیش از ۸۰ درصد از آزادسازی مسیر انجام شده و جلسات متعددی در خصوص مسیر این خط، تعیین جزئیات مشارکت بخش خصوصی و شهرداری های نجف آباد، اصفهان و شهرهای واقع در مسیر در مراحل اجرای پروژه و دیگر موضوعات برگزار شده است.

طبق طراحی های اولیه، این مسیر با طول تقریبی سی کیلومتر، از دانشگاه آزاد نجف آباد شروع شده و با گذر از میادین بسیج و شیخ بهایی به میدان میوه و تره بار سابق نجف آباد رسیده و از آن جا موازی با کانال آب به سمت اصفهان پیش خواهد رفت.

رییس دانشگاه آزاد اختصاص 36 هکتار از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد به ریل باس اختصاص 36 هکتار از اراضی دانشگاه آزاد نجف آباد به ریل باس            300x200

امیر رضا نقش