شهردار نجف آباد گفت: اعتبار یاد شده در اولین فرصت و پس از تکمیل مراحل اداری لازم و مطالعات کارشناسی، صرف اجرای فاز اول کشتارگاه نجف آباد می شود. مسعود منتظری افزود: طبق توافق های اولیه همچنین نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز از بودجه های استانی و محلی بدین منظور اختصاص پیدا خواهد […]

شهردار نجف آباد گفت: اعتبار یاد شده در اولین فرصت و پس از تکمیل مراحل اداری لازم و مطالعات کارشناسی، صرف اجرای فاز اول کشتارگاه نجف آباد می شود.کشتارگاه۳ اختصاص ۷۰میلیارد ریال به کشتارگاه صنعتی نجف آباد اختصاص ۷۰میلیارد ریال به کشتارگاه صنعتی نجف آباد                 3 216x300
مسعود منتظری افزود: طبق توافق های اولیه همچنین نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر نیز از بودجه های استانی و محلی بدین منظور اختصاص پیدا خواهد کرد تا امکان بهره برداری از اولین فاز این مجموعه طی بازه زمانی دو ساله فراهم شود.
وی گفت : در کشتارگاه صنعتی نجف آباد واحد هایی مانند پرورش و نگهداری دام، بسته بندی گوشت،تولید پودرهای ویژه از خون،فرآوری نوعی ژله از استخوان و واحد های تبدیلی دیگر آلایش های دامی در نظرگرفته شده است که در مرحله های تکمیلی ایجاد می شود.
منتظری تامین زیرساخت های مورد نیاز شهر و منابع درآمدی پایدار را از جمله سیاست های مهم شهر داری نجف آباد دانست و افزود: بیشتر کشتارگاه های صنعتی بزرگ کشور به دلیل ماهیت خاص خود،فاقد جذابیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی است و به همین دلیل تلاش داریم ضمن تامین بودجه مورد نیازجهت ساخت ، شرایط مناسب برای درآمد زا کردن آن با مشارکت دادن بخش خصوصی در اداره بخشهایی از آن فراهم کنیم.
شهر دار نجف آباد همچنین با اشاره به محروم ماندن نجف آباد از داشتن منابع پایدار درآمدی در سالیان گذشته ، گفت : در دو سال اخیر سرانه درآمدی نجف آباد در حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برآورد می شود ولی برخی شهرهای اطراف ۱۰ تا ۱۵ میلیون ریال سرانه دارند