سفیران: روابط عمومی آب و فاضلاب شهرستان نجف آباد اعلام کرده، شبکه آبرسانی شهر کهریزسنگ، به دلیل  بروزحادثه در خط لوله ۱۰۰۰میلی متری محدوده این شهر و ادامه تعمیرات بر روی آن، از ساعت 5 صبح روز 3آذر ماه به مدت 24 ساعت با اختلال و  قطعی آب مواجه خواهد بود.

اختلال در شبکه آب کهریزسنگ

سفیران: روابط عمومی آب و فاضلاب شهرستان نجف آباد اعلام کرده، شبکه آبرسانی شهر کهریزسنگ، به دلیل  بروزحادثه در خط لوله ۱۰۰۰میلی متری محدوده این شهر و ادامه تعمیرات بر روی آن، از ساعت ۵ صبح روز ۳آذر ماه به مدت ۲۴ ساعت با اختلال و  قطعی آب مواجه خواهد بود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده: لذا ضمن پوزش از شهروندان محترم ساکن در محدوده آبرسانی این شهر،خواهشمند است با حفظ شکیبایی،تا ترمیم و اصلاح حادثه مزبور،با شرکت آب و فاضلاب شهرستان نجف آباد و شهر کهریزسنگ همکاری و مدارا فرمائید.

آب و فاضلاب اختلال در شبکه آب کهریزسنگ اختلال در شبکه آب کهریزسنگ           300x294

آب و فاضلاب

اختلال در شبکه آب کهریزسنگ