اختیاری بودن انشعاب فاضلاب تا رسیدن برگه های سهام
اختیاری بودن انشعاب فاضلاب تا رسیدن برگه های سهام

نماینده مردم در مجلس گفت: بر طبق مصوبه شورای تامین، تا زمانی که برگه های سهام مردم بابت مشارکت آنها در اجرای پروژه فاضلاب منتشر نشده است، واگذاری انشعاب فاضلاب همچنان اختیاری باقی خواهد ماند و پیمانکاران حق قطع انشعاب آب شهروندان به دلیل پرداخت هزینه اتصال به شبکه جمع آوری فاضلاب را نخواهند داشت. […]

نماینده مردم در مجلس گفت: بر طبق مصوبه شورای تامین، تا زمانی که برگه های سهام مردم بابت مشارکت آنها در اجرای پروژه فاضلاب منتشر نشده است، واگذاری انشعاب فاضلاب همچنان اختیاری باقی خواهد ماند و پیمانکاران حق قطع انشعاب آب شهروندان به دلیل پرداخت هزینه اتصال به شبکه جمع آوری فاضلاب را نخواهند داشت.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد،تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در حاشیه یکی از جلسات اداری ضمن بیان این مطلب افزود:« بر طبق ماده ۵۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت که در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده،امکان سهام دار شدن مردم از محل مشارکت مستقیم در اجرای پروژه هایی مانند شبکه جمع آوری فاضلاب وجود دارد که در همین راستا اخیرا جلسه مفصلی را نیز با وزیر نیرو برگزار کرده ایم که رفع موانع صدور مدارک سهام دار شدن شهروندان نجف آبادی در این پروژه به عنوان اولین شهر کشور، از جمله مصوبات آن محسوب می گردد.»

ابوترابی همچنین نگاه دولتها به فاضلاب را با توجه به اهمیت پساب به عنوان “طلایی کثیف” و مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی دفع سنتی آن را حاکمیتی دانست و اضافه کرد:« البته در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که بر طبق ماده ۵ اساسنامه شرکت آب و فاضلاب، اجازه قطع آب مشترکینی که از پرداخت حق انشعاب خودداری می کنند به دستگاه های اجرایی نیز داده شده و توصیه می کنیم با توجه به افزایش هزینه برقراری این انشعاب در آینده و شرط شهرداری در خصوص آسفالت معابر در صورت اتصال ۹۰ درصد منازل مسکونی یک معبر به شبکه فاضلاب، شهروندان هر چه زودتر در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.»

منتخب مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه داد:« از مجموع ۹ شرکتی که در حال حاضر عملیاتی شدن بیش از ۲۲۰ کیلومتر شبکه فاضلاب نجف آباد را عهده دار شده اند، ۲شرکت به صورت فاینانس قرار داد بسته اند که تنها یکی از آنها که اتفاقا در بافت فرسوده و مرکزی شهر فعال است در  موضوع حق انشعاب، مصوبات شورای شهر را به خوبی رعایت نکرده و اقساط سنگین و حداکثر یک ساله برای مشترکان تعیین می کند که  برای رفع این مشکل قرار شده با کمک دستگاه های اجرایی، هزینه های اخذ شده توسط شرکت مذکور نیز به صورت اقساط بلند مدت تر تعیین گردد.»

اشاره به تنظیم قرارداد این شرکت در مرکز استان و عدم امکان فسخ آن به دلیل بار مالی بسیار سنگین چنین کاری برای دولت دیگر مطلبی بود که ابوترابی با اشاره به آن خاطر نشان کرد:« از جمله مناطق که کار در آن با میانگین اقساط صد هزار تومانی به خوبی پیش می رود، می توان به یزدانشهر اشاره کرد و همزمان نیز بر طبق مصوبه شورای شهر افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و خانواده شهدا برای تنها یک واحد مسکونی از پرداخت حق انشعاب معاف خواهند بود.»

لازم به ذکر است که بر طبق گفته نماینده مردم در مجلس،کمیته ویژه ای نیز در فرمانداری مسئولیت رسیدگی به مشکلات خاص اقشار ضعیف جامعه را در مسیر تسویه هزینه حق انشعاب فاضلاب بر عهده گرفته است.

افرادی که مشترک شبکه جمع آوری فاضلاب گردند، به اندازه ۷۰ درصد هزینه آب شرب آنها، مبلغی به عنوان هزینه دفع فاضلاب را در قبوض صادره پرداخت خواهند کرد که قرار است سود سهام مشارکت شهروندان از همین قبوض کسر گردد.